Departement mobiliteit en openbare werken

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de minister bij de beleidsvoering inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en inzake investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen.
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen – het Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid draagt zorg voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.