Aansturing & medewerkers

De vzw CCS heeft geen eigen personeelsleden. Alle activiteiten worden verricht door werknemers van de onderliggende entiteiten of door onderaannemers.

Twee niveaus

De aansturing van de vzw gebeurt op twee niveaus:

  • Het Uitvoerend Comité (UC)
  • de Raad van Bestuur (RVB).

Timing

Het Uitvoerend Comité komt vier à zes keer per jaar samen en werkt de projectvoorstellen uit. De Raad van Bestuur vergadert drie keer per jaar en neemt de beslissingen over de strategie en de uit te voeren projecten.

Uitvoerend comité

Voorzitter : Rudi De Meyer

Leden :
Peter Van Zundert – Havenbedrijf Antwerpen
Luc Maertens - Haven van Zeebrugge
Frederik Dierckens - North Sea Port
Alain Guillemyn - Vlaamse Havenvereniging/Voka-Havenvereniging
Stefan Derluyn - Vlaamse Havenvereniging/Voka-Havenvereniging
Jan Van Dooren - Vlaamse Havenvereniging/Voka-Havenvereniging
Karen Van Brussel - Vlaamse Havenvereniging/Voka-Havenvereniging
Pieter Lenaers - MOW - afdeling beleid
Yves Maekelberg - MOW - afdeling scheepvaartbegeleiding
Piet Creemers - De Vlaamse Waterweg nv
Chris De Clerck - Douane
David Vandendriessche – FOD Financiën

Raad van bestuur

Voorzitter - John Dejaeger
Secretaris - Rudi De Meyer

Leden :
Erwin Verstraelen - Havenbedrijf Antwerpen
Rik Goetinck - Haven van Zeebrugge
Peter Van Parys - North Sea Port
Marc Adriansens - Vlaamse Havenvereniging/Voka Havenvereniging
Geert De Wilde - NxtPort
Joost Criel - Vlaamse Havenvereniging/Voka-Havenvereniging
Stephan Vanfraechem - Vlaamse Havenvereniging/Voka-Havenvereniging
Ilse Hoet - MOW
Krista Maes - De Vlaamse Waterweg nv
Chris De Clerck - Douane
Jurgen De Cloedt - RX/Seaport