North Sea Port

North Sea Port, het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen in Nederland tot Gent in België, heeft als doel om het havengebied te beheren, te exploiteren en te ontwikkelen, rechtstreeks of via haar dochtermaatschappijen. In dat kader wil het op korte en lange termijn de positie van het haven- en industriecomplex in het gebied versterken, zowel in nationaal als internationaal perspectief.

Enkele belangrijke doelstellingen van de vennootschap:

  • een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer verzekeren
  • voor nautische en maritieme orde en veiligheid in het gebied zorgen
  • de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het havengebied bevorderen

North Sea Port doet niet aan bandwerk, maar plaatst de vraag van de bedrijven en stakeholders altijd centraal. Vanuit een nauwe betrokkenheid en flexibiliteit stelt ze alles in het werk om op maat te werken. Dankzij een geïntegreerde dienstverlening ondersteunt en stimuleert ze waar mogelijk en waar nodig. Ze denkt mee en creëert kansen. Zo zorgt North Sea Port voor groei en ontwikkeling, van bedrijven, partners én de maatschappij.