In opdracht van het Cargo Community System (CCS) doet  De Vlaamse Waterweg nv een vooronderzoek naar de mogelijkheid van een unieke melding in de binnenvaart.

In de huidige situatie dient de schipper zich bij elke publieke actor apart te melden via marifoon bij aankomst en vertrek van het bevoegdheidsgebied. Binnen een reis gaat dit steeds om dezelfde reis-, ladings- en scheepsgegevens die vervolgens worden ingevoerd in het eigen operationeel systeem voor de binnenvaart. Tussen de publieke actoren bestaat reeds een beperkte data-uitwisseling van deze meldingsinformatie. Deze wordt echter enkel als ‘vooraanmelding’ gebruikt. Elke publieke actor gebruikt daarnaast eigen processen rond de timing, bron, frequentie en captatie van deze meldingen. Dit leidt tot een gefragmenteerde situatie.

In de TO BE situatie worden de data eenmalig elektronisch gemeld aan een dataplatform. Deze reis-, lading- en scheepsgegevens worden van daaruit beschikbaar gesteld aan de verschillende publieke actoren op de vaarroute, afhankelijk van datanoden en -rechten. Daarnaast kunnen geautoriseerde private actoren eveneens data opvragen vanuit deze bron. Tijdens de reis kan een validatie van de elektronische melding gebeuren bij aankomst in en vertrek uit het bevoegdheidsgebied.

De uiteindelijke ambitie met de unieke melding is het optimaliseren van de hele ketenwerking: een unieke melding voor de volledige reis, waardoor alle modaliteiten zo efficiënt, effectief en veilig mogelijk gepland en gecommuniceerd kunnen worden. Met de unieke melding wordt een stap gezet om te voldoen aan de Europese vereisten rond corridor management en de facilitering van de Europese gegevensuitwisseling in de binnenvaart. Verder kan door deze verhoogde transparantie van de lading-, reis- en scheepsgegevens, de binnenvaart eenvoudiger aangesloten worden op de multimodale keten. Dit project draagt bij tot synchromodaliteit, waardoor transportkeuzes beter afgestemd worden op de behoeften van de klant. De stijging van de binnenvaart kan enerzijds bijdragen aan een oplossing voor het congestieprobleem bij andere transportmodi, anderzijds is deze transportvorm ecologisch verantwoord.

Zowel voor ‘de melder’, als voor de publieke en private actoren zal deze unieke melding verschillende onmiddellijke voordelen genereren. Daarnaast kan deze unieke melding beschouwd worden als fundamentele bouwsteen naar de toekomst toe om in te zetten op de digitale evolutie voor verschillende doeleinden.