Een van de belangrijke taken van CCS is het opsporen van blinde vlekken in het gemeenschappelijk IT-aanbod van de Vlaamse havens. Benchmarking met andere havens en havengemeenschappen in de wereld is daarom erg belangrijk en relevant. Daarom voert CCS 4-jaarlijks een gezamenlijke benchmarkoefening uit.  Zo leerde de benchmarkstudie van 2014 dat er ruimte was voor verbetering inzake digitalisering in de hinterlandconnecties, de importprocessen en het meer geïntegreerd werken met de  douane.  Op deze terreinen werd de voorbije periode dan ook intensief gefocust met heel wat initiatieven en projecten tot gevolg. Een nieuwe benchmarkstudie is in voorbereiding en zal in het 3de kwartaal van 2019 opgeleverd worden.