Om de invoer en uitvoer van goederen mogelijk te maken moeten de gepaste formulieren en documenten kunnen worden voorgelegd. Deze formulieren moeten echter nog vaak aangevraagd, opgehaald en voorgelegd worden alvorens de goederen de haven kunnen verlaten. In vele gevallen gebeurt dit nog door het document fysiek voor te leggen. Dit leidt tot belangrijke vertragingen en bijhorende kosten: schepen blijven langer aan de kade liggen, koeriers vervoeren dagelijks verschillende documenten heen en weer in de haven en documenten moeten nog steeds manueel verwerkt worden.

In de e-Docs studie van CCS werd voor alle relevante import- en exportprocessen en bijhorende documenten bekeken welke digitale mogelijkheden er bestaan om efficiƫntiewinsten te boeken. Zo gaf de studie aan dat er niet alleen nood was aan meer sensibilisering van de gebruikers om de bestaande digitale wegen beter te gebruiken maar ook dat de bestaande platformen verder uitgebreid kunnen worden met additionele functionaliteiten.

De e-Docs studie analyseerde ook de mogelijkheden van een aantal technologische scenario’s zoals het werken via een centraal platform, blockchain technologie, …

De studie heeft voor de havens inspirerend gewerkt. Een aantal voorgestelde oplossingen werden intussen opgepikt en verder geanalyseerd en zullen uitmonden in pilootprojecten.